MDRIVE

YAMAHA > All New WR155R [2020]   

LINE

จองโปรโมชั่น - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add line : @mdrive / Tel : 095-590-6621

ข้อมูลทางเทคนิค : All New WR155R [2020]

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง : 

8.1 ลิตร

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ : 

880 มม.

ปริมาตรกระบอกสูบ : 

155 ซีซี

Tags : -