MDRIVE

YAMAHA > New Grand Filano Hybrid [2021]   

LINE

จองโปรโมชั่น - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add line : @mdrive / Tel : 095-590-6621

ข้อมูลทางเทคนิค : New Grand Filano Hybrid [2021]

4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง : 

4.4 ลิตร

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ : 

790 มม.

ปริมาตรกระบอกสูบ : 

125 ซีซี

-----------------------

-Grand Filano Hybrid ABS

-Grand Filano Hybrid 2021

Tags : -