MDRIVE

KEEWAY > Shiny150   

LINE

Line

จองโปรโมชั่น - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add line : @motopraram5 / Tel : 099-262-4141

ข้อมูลทางเทคนิค : Shiny150

1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :

5.6 ลิตร

น้ำหนักตัวรถ :

106 กก.

ปริมาตรกระบอกสูบ :

149.6 ซีซี

Tags : Shiny150