MDRIVE

KEEWAY > Victoria 200   

LINE

Line

จองโปรโมชั่น - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Add line : @motopraram5 / Tel : 099-262-4141

ข้อมูลทางเทคนิค : Victoria 200

1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :

10 ลิตร

น้ำหนักตัวรถ :

127 กก.

ปริมาตรกระบอกสูบ :

171.7 ซีซี

Tags : Victoria 200